กลุ่มแม่บ้านศรีพรานจักสาน

Just another WordPress.com weblog

สนใจติดต่อ : กันยายน 18, 2008

Filed under: ติดต่อ — sripranotop @ 1:29 pm

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน
118 หมู่ 2 ถนนแสวงหา-อ่างทอง ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
ติดต่อ : นางกัลยา อินทร์โต     โทร : 035- 695067,695141, 081- 8091053
e-mail : inn_22@hotmail.com     Web Site : www.thaitambon.com/AT/Sripran.htm

Advertisements
 

จักสานโมบาย กันยายน 16, 2008

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 5:17 pm
โมบายปลาตะเพียน

โมบายปลาตะเพียน

 

จักสานเก้าอี้

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:49 pm
เก้าี้โซฟา

เก้าอี้โซฟา

เก้าภ??้กลภ??ยาว
เก้าอี้กลองยาว
เก้าภ??้พับ

เก้าอี้พับ

 

จักสานเปล

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:24 pm
เปลใส่ขภ??เภ??กประสงค์ L

เปลใส่ของเอนกประสงค์ L

เปลใส่ขภ??เภ??กประสงค์ XL

เปลใส่ของเอนกประสงค์ XL

 

จักสานกล่อง

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:01 pm
กล่ภ??ทิชชู

กล่องทิชชู

 

กล่ภ??ใส่เสื้ภ??้า

กล่องใส่เสื้อผ้า

กล่ภ??เภ??กประสงค์

กล่องเอนกประสงค์

กล่ภ??ใส่ซีดี

กล่องใส่ซีดี

กล่งปิคนิค

กล่องปิคนิค

 

Check out my Slide Show!

Filed under: หน้าแรก — sripranotop @ 4:00 pm
 

จักสานตะกร้า

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 3:32 pm

 

ตะกร้าจ่ายตลาด

ตะกร้าจ่ายตลาด

ตะกร้าชุด

ตะกร้าชุด

ตะกร้าจิ๋ว

ตะกร้าจิ๋ว

ตะกร้าซีดี

ตะกร้าซีดี

ตะกร้าทรงสูงมีฝาปิด

ตะกร้าทรงสูงมีฝาปิด

ตะกร้าผ้าสาน

ตะกร้าผ้าสาน

 

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีฝาปิด

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีฝาปิด

ตะกร้าใส่เงิน

ตะกร้าใส่เงิน

ตะกร้าเภ??กประสงค์เส้นเล็ก

ตะกร้าเอนกประสงค์เส้นเล็ก

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีหู กลาง

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีหู กลาง