กลุ่มแม่บ้านศรีพรานจักสาน

Just another WordPress.com weblog

สนใจติดต่อ : กันยายน 18, 2008

Filed under: ติดต่อ — sripranotop @ 1:29 pm

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน
118 หมู่ 2 ถนนแสวงหา-อ่างทอง ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
ติดต่อ : นางกัลยา อินทร์โต     โทร : 035- 695067,695141, 081- 8091053
e-mail : inn_22@hotmail.com     Web Site : www.thaitambon.com/AT/Sripran.htm

 

จักสานโมบาย กันยายน 16, 2008

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 5:17 pm
โมบายปลาตะเพียน

โมบายปลาตะเพียน

 

จักสานเก้าอี้

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:49 pm
เก้าี้โซฟา

เก้าอี้โซฟา

เก้าภ??้กลภ??ยาว
เก้าอี้กลองยาว
เก้าภ??้พับ

เก้าอี้พับ

 

จักสานเปล

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:24 pm
เปลใส่ขภ??เภ??กประสงค์ L

เปลใส่ของเอนกประสงค์ L

เปลใส่ขภ??เภ??กประสงค์ XL

เปลใส่ของเอนกประสงค์ XL

 

จักสานกล่อง

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 4:01 pm
กล่ภ??ทิชชู

กล่องทิชชู

 

กล่ภ??ใส่เสื้ภ??้า

กล่องใส่เสื้อผ้า

กล่ภ??เภ??กประสงค์

กล่องเอนกประสงค์

กล่ภ??ใส่ซีดี

กล่องใส่ซีดี

กล่งปิคนิค

กล่องปิคนิค

 

Check out my Slide Show!

Filed under: หน้าแรก — sripranotop @ 4:00 pm
 

จักสานตะกร้า

Filed under: สินค้าจักสาน — sripranotop @ 3:32 pm

 

ตะกร้าจ่ายตลาด

ตะกร้าจ่ายตลาด

ตะกร้าชุด

ตะกร้าชุด

ตะกร้าจิ๋ว

ตะกร้าจิ๋ว

ตะกร้าซีดี

ตะกร้าซีดี

ตะกร้าทรงสูงมีฝาปิด

ตะกร้าทรงสูงมีฝาปิด

ตะกร้าผ้าสาน

ตะกร้าผ้าสาน

 

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีฝาปิด

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีฝาปิด

ตะกร้าใส่เงิน

ตะกร้าใส่เงิน

ตะกร้าเภ??กประสงค์เส้นเล็ก

ตะกร้าเอนกประสงค์เส้นเล็ก

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีหู กลาง

ตะกร้าสี่เหลี่ยมมีหู กลาง

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.